Sfântul Ioan Gură de Aur comemorat în anul 2015

Sfântul Ioan Gură de Aur comemorat în anul 2015

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a iniţiat în acest an un program-cadru pentru dinamizarea misiunii la nivelul fiecărei parohii şi mănăstiri din cuprinsul Patriarhiei Române, prin comemorarea şi sublinierea rolului marilor păstori de suflete (ierarhi, preoţi, călugări), care, prin slujirea şi activitatea lor, au contribuit la păstrarea, întărirea şi sporirea vieţii duhovniceşti a comunităţilor, informează Ziarul Lumina.

Dintre marii păstori de suflete, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a ales să fie comemorat în mod deosebit în acest an înţeleptul şi marele ierarh Sfântul Ioan Gură de Aur (c. 347-†407), datorită faptului că, prin viaţa şi activitatea sa, s-a dovedit a fi „un apărător al dreptei credinţe, un învăţător al pocăinţei, un luminător al familiei creştine şi al vieţii monahale şi un promotor al filantropiei creştine“. „Sfântul Ioan Gură de Aur, prin rugăciunea şi viaţa sa ascetică exemplară, prin exegeza biblică şi predica sa pastorală, aplicate celor mai concrete situaţii din viaţa oamenilor, a rămas în conştiinţa Bisericii ca fiind predicatorul şi păstorul neegalat în întreaga literatură patristică. Sfântul Ioan Gură de Aur a studiat şi a explicat Sfânta Scriptură cu dragoste nemărginită de Dumnezeu şi grijă părintească intensă pentru mântuirea oamenilor. Cele mai cunoscute scrieri ale Sfântului Ioan Gură de Aur au circulat la început în spaţiul românesc în formă de manuscrise copiate şi păstrate cu grijă de clerici, monahi şi mireni ortodocşi deopotrivă. Tratatul său «Despre Preoţie» şi comentariile sale la Evanghelia după Matei şi la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost de-a lungul timpului texte de bază ale vieţii creştine din parohii şi ale spiritualităţii monahale româneşti. Aşa cum, de-a lungul secolelor, românii ortodocşi s-au hrănit din bogăţia textelor hrisostomice, la fel şi noi, în «Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi», suntem chemaţi să descoperim, să cunoaştem şi să facem roditoare această moştenire sfântă, vie şi luminoasă a scrierilor Sfântului Ioan Gură de Aur“ (Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române).

Preocupat mereu de cunoaşterea adevărurilor creştine şi de afirmarea lor în faţa ereziilor vremii, Sfântul Ioan Gură de Aur a lăsat Bisericii Creştine o impresionantă operă, 18 volume în prestigioasa ediţie Migne, care cuprinde omilii, opere dogmatico-polemice, apologetice, ascetice, educativ-morale şi o bogată corespondenţă, de aici şi apelativul care a dăinuit peste veacuri „Gură de Aur“.