NEAGU ADRIAN CONSTANTIN

În anul 2001 a absolvit cursurile gimnaziale din cadrul Liceului Teoretic Nicolae Iorga din București. În iulie 2001 a fost admis la  Seminarul Teologic Ortodox „Nifon Mitropolitul” din București. În timpul seminarului a participat la diverse activități extrașcolare inițiate de profesorii instituției precum și la mai multe concursuri și olimpiade școlare, obținând diverse diplome și premii.

În iunie 2010 a absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă, obținând Diploma de Licență cu media 9,87.

Din octombrie 2010 până în iulie 2012 a urmat cursurile de Master, Secția „Exegeză și ermineutică biblică”, din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”. Din octombrie 2013 urmeaza cursurile Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București.