Parohia “Buna Vestire”- Giuleşti

Parohia “Buna Vestire”- Giuleşti

Hramuri: Buna Vestire şi Sf. Ecaterina
Adresa: Calea Giulesti nr. 111A Sector 6
Cimitir- hram Sf. Ier. Nicolae
Adresa: Calea Giulesti nr. 550 Sector 6
Protoieria Sector 6 Capitală
Pr. Paroh Gheorghe Lucian; tel.: 0766476957
Pr. Voinea Marin, tel: 0722195817
Pr. Ene Nicolae, tel: 0724974075
Pr. Velea Matei, tel: 0766476852
Pr. Tutea Ionel, tel: 0745714224
IBAN : RO23CECEB60236RON0354381-CEC BANK

PROGRAM LITURGIC

Marti:         16:00 – Pelerinaj virtual
Miercuri:    16:00 – Slujba Acatistului Sf. Cruci
                            – Seri Filocalice
Vineri:        10:00 – Slujba Sf. Maslu
                  16:00 – Vecernie, Acatist și Slujba Litiei
Sambata:   08:00 – Sfânta Liturghie si Parastas
                  16:00 – Vecernie
Duminica și în toate zilele de sărbătoare:
                  08:00 – Utrenia, Sfânta Liturghie

ISTORIC

Începând de la complexul comercial Orhideea, Calea Giulești străbate întreg cartierul cu același nume. Pe partea stângă a ei, dincolo de podul Grant, se zărește un turn-clopotnță, în stil neobrâncovenesc, cu două niveluri. Turnul a fost construit în anul 1995 și constituie un element deosebit pe aceast arteră. Trecând pe sub arcada turnului, se pătrunde într-o incintă cu vegetație bogată care cuprinde în partea nord-vestică biserica cu hramul ”Buna-Vestire” și casa parohială, iar pe latura de sud-est, o capelă mortuară.

În anul 1915, pe aceste locuri se afla cătunul “Principele Carol I”, care aparținea de comuna Militari, “Județul Ilfov. Nicolae Dumitrescu (zis Lăptarul) și alți locuitori, cu actul 7781/1915 au donat pământul necesar construirii unei biserici cu hramul Buna Vestire. Între 1921-1923 prin strădania preotului Ioan Ghiorghiade (macedonean refugiat, îngropat lângムSf. Altar) se construiește biserica. Este pictat㠃în timpul preotului N. Angelescu, între anii 1929-1930, de către pictorul N. Colonțiu.

Cutremurul din 9/10 noiembrie 1940 a produs mari stricăciuni bisericii; apoi bombardamentele germane din 24/26 august 1944 au “[...] lăsat urme adânci în [parohie]. Pe lâng㠃numeroasele case distruse și victime omenești nevinovate, la care preotul Nicolaie Angelescu a fost martor, a mai văzut și frumoasa sa bisericムdărâmatムde o bomb㠃ce a căzut în mijlocul ei. Atunci din ruine amestecate cu odoare şi cărți sfinte a amenajat un Iăcaș Ÿde închinăciune, pe care l-a înzestrat din nou cu cele trebuincioase și I-a care a slujit ani de zile, pân㠃când [...], a văzut-o din nou ridicându-se”. (Cf. Preot Nicolaie Angelescu, necrolog, in G.B. / 1-2 / 1971, p. 159-160).

Pentru oficierea serviciului religios preotul și enoriașii au fost nevoiți sムamenajeze o capelă, în interiorul bisericii ruinate, care a primit hramul Sfânta Mare MucenițムEcaterina. Biserica astfel rezidită, cu ocazia sfințirii a păstrat cele douムhramuri: „Buna Vestire” și „Sfânta Mare Muceniță Ecaterina”.

Între anii 1969 – 1981, s-au făcut lucrări de consolidare a cafasului și turlei și se reface interiorul și exteriorul bisericii în timpul preoților Ioan Pănoiu și Lefter Anatolie, iar în 1988-1989 se revizuiește și se vopsește acoperișul, iar exteriorul se face în praf de piatră de noul Pr. Paroh Gheorghe Lucian.

În anii 1960, un bloc cu apartamente cu 8 etaje a fost construit chiar lângムfațada vestic㠃a bisericii, agresând-o vizual, chiar dac㠃înălțimea bisericii este aproape egal㠃cu cea a blocurilor din jur (știrbindu-se din curtea bisericii).

Lăcașul are planul triconic, cu dimensiunile de 26 x 9 – 12,5 m; are o singurムturl㠃cilindrică, pe bazムpătrată, ridicată peste naos; turla cu opt ferestre alungite este boltită cu o calotă sferică; învelitoarea din tablă, dispus㠃”în felii”, urmeazムcurba accentuatムa șarpantei. Corpul navei este prelungit cu un pridvor amplu ale cărui arcade – trei frontale și douムlaterale – au fost închise, ulterior construirii, cu tâmplărie termopan. Două coloane neodorice, angajate, mărginesc portalul de intrare în pridvor.

Fațadele sunt împărțite în două registre inegale, printr-un brâu median decorat cu motive vegetale, de inspirație brâncovenească. În registrul superior, mai îngust, se află un șir de ocnițe oarbe, iar în registrul inferior se găsesc ferestrele înalte, arcuite în semicerc, având montate la interior vitralii, înfățișând icoanele unor sfinți, executate de pictorul Andrei Efremov. Un acoperișŸ cu o streașin㠃puternic evazatムîncoroneazムedificiul. Acoperișurile absidelor sunt alipite la baza pătrată a turlei Pantocrator. Fiecare absid㠃are câte trei ferestre alungite, rotunjite în partea superioară. Soclul, finisat cu imitație de bosaje este înalt de 1.20 m.

În interior, pictura în frescăƒdateaz㠃din anii 1989-1991, autor fiind Pictorul Prof. Pandele Borină; tabloul votiv înfățișeaz㠃pe vrednicul de pomenire Patriarhul Teoctist. Totodată, biserica a fost împodobit㠃cu tâmplă și mobilier nou, sculptat în lemn de stejar, o adevărată lucrare de artă executată de Preotul Nicolescu Gheorghe din comuna Pogoanele-Buzău.

Turnul-clopotnițăƒde la intrarea în incint㠃a fost proiectat de arhitectul Voicu Florea. O scar㠃în spirală alăturat㠃pe fațada interioară a turnului duce la etajul folosit ca bibliotec㠃publică a parohiei. Pe fațada dinspre strad㠃au fost aplicate icoane mozaicate ale Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Arhanghelii Mihail și Gavriil și icoana Bunei Vestiri, iar în partea din interior icoana Sf. Mare Muceniță Ecaterina (al doilea hram al bisericii). Plafonul și pereții interiori ai pasajului porții sunt pictați în frescムde pictorul Albu Gheorghe, care împreună cu pictorul Nichita Ioan au executat și icoanele din mozaic.

Toate aceste lucrări au fost făcute din donațiile bunilor credincioși și închinători ai acestei sfinte biserici, în timpul preotului paroh Gheorghe Lucian și a preoților slujitori Boerescu Vasile, Rădulescu Marin și Ene Nicolae. Resfințirea bisericii a avut loc în ziua de 20 iunie 1994, fiind oficiatăƒde PS Episcop Teodosie Snagoveanul, Vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureștilor, ca delegat al Preafericitului Părinte Teoctist, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

În urma unei expertize efectuate s-a constat necesitatea unor ample lucrări de consolidare care au fost executate între anii 2009-2011, iar pictura murală din interior a fost restaurată în anul 2012 de către pictorul Albu Gheorghe, lucrări foarte costisitoare, care au fost sponsorizate parțial și de Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 6 București, în această perioadă fiind paroh Pr. Gheorghe Lucian și preoții co-slujitori Voinea Marin, Ene Nicolae, Velea Matei și Tutea Ionuț.

Retârnosirea bisericii a fost oficiată în ziua de 25 noiembrie 2012, cu ocazia serbării celui de al doilea hram, Sf. M. M. Ecaterina, de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

În anul 1987 parohia „Buna-Vestire” Giulești a preluat fostul cimitir Crângași, mutat în anul 1986 în Calea Giulești nr. 550 sectorul 6. În incinta cimitirului a fost construită, între anii 1990-1995, o biserică cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” și, concomitent, între anii 1988-1995 a fost construit un imobil care adăpostește o locuință, administrația și o trapeză. Atât biserica cât și trapeza au fost pictate în frescă de către pictorul Albu Gheorghe.