Parohia “Adormirea Maicii Domnului”- Giuleşti

Parohia “Adormirea Maicii Domnului”- Giuleşti

Hram: Adormirea Maicii Domnului
Adresa: Calea Giulesti nr. 236-238, Sector 6
Protoieria Sector 6 Capitală
Pr. Paroh Bacheş Adrian; tel.: 0744811944
Pr. Ivan Aurelian
Pr. Beşleagă Dumitru
Diac. Ceruţă Nicolae
IBAN : RO39CECEB60236RON03554384 CEC Sector 6.

PROGRAM LITURGIC

Miercuri:     09:00 – Slujba Acatistului
Vineri:        09:00 – Slujba Sf. Maslu
Sambata:   08:00 – Sfânta Liturghie si Parastas
Duminica și în toate zilele de sărbătoare:
                  08:00 – Utrenia si Sfânta Liturghie   

ISTORIC

Biserica Adormirea Maicii Domnului a fost începută în anul 1900, pe proprietatea boierului Alexandru Costescu, din satul Giuleşti, acesta fiind şi cel ce a suportat cheltuielile necesare construcţiei. În timpul celui dintâi Război Mondial, Sfântul Lăcaş a fost părăsit şi lăsat fără acoperiş, ajungând loc de adăpost pentru vagabonzi. Cu toate acestea, o dată cu întemeierea comunei suburbane Marele Voievod Mihai, după 1919, biserica şi terenul aferent au fost cuprinse în teritoriul noii unităţi administrative.

În anul 1930 biserica a fost reparată, curăţată, iar Anghel Dima i-a sculptat şi montat tâmpla din lemn de stejar. În acelaşi an a fost târnosită, iar între 1933-1934 împodobită cu o pictură în frescă, în stil neobizantin, realizată de pictorul Vasile Rudeanu.

În urma cutremurului din 1940 au loc prăbuşirea turlelor şi degradarea picturii. Astfel, în 1950 biserica a fost consolidată, fiindu-i reconstruită turla Pantocrator şi fiind finisată atât în interior cât şi în exterior. În 1955 s-au reconstruit turlele mici şi a fost reparat acoperişul, iar între 1963-1964 pictura a fost restaurată în întregime de către pictorul Traian Trestioreanu.

Datorită cutremurului din luna martie 1977, care a provocat grave avarii bisericii, în anul 1984 a început reparaţia generală a Sfântului Aşezământ. Prin osteneala preoţilor Călinescu Ion, Seceleanu Dumitru şi Panţuroiu Ion au fost executate lucrări de reparaţii şi consolidare. De asemenea, a fost refăcută şi pictura bisericii. Mozaicurile interioare, realizate în parte de pictorul Gheorghe Răducanu, ca şi fresca interioară, începută de pictorul Samoilă Cristian în 1985, au fost terminate în anul 1990. În 1999 bisericii i-a fost adăugat pridvorul, ea fiind resfinţită la data de 15 noiembrie a aceluiaşi an de către I. P. S. Teodosie Snagoveanu.

Între 1990-2008 s-au realizat : refacerea completă a instalaţiei de încălzire, montarea şi punerea în funcţiune a instalaţiei de aer condiţionat, instalarea sistemului de sonorizare, reparaţia generală a casei parohiale şi a mobilierului din Sfântul Altar.