Duminica Ortodoxiei la Biserica din cartierul „Brâncuşi”

Duminica Ortodoxiei la Biserica din cartierul „Brâncuşi”

  În prima Duminică din Postul Paştelui care se mai numeşte şi Duminica Ortodoxiei, la Biserica „Brâncuşi” ,cu hramul Acopermantul Maicii Domnului si Sf. Ioan Rusu, părintele paroh Costel Burlacu, împreună cu părintele co-slujitor Costin Dinu şi alţi slujitori au oficializat Sfânta Liturghie precedată de Utrenie. Cântările Sfintei Liturghii şi ale Utreniei au fost asigurate de corul Evia.

  La Sfânta Liturghie s-a citit Sfânta Evanghelie după Ioan (1, 43-51) care face referire la întemeierea bisericii de către Domnul nostru Iisus Hristos prin chemarea Sfinţilor Apostoli.

În Biserica Ortodoxă Romană există un obicei ca în prima Duminică din Postul Mare, Sfântul Sinod să adreseze o scrisoare pastorală către toţi credincioşii români din ţară şi de peste hotare.

  Această scrisoare pastorală ne aduce aminte, în special, de luptă pentru Sfintele Icoane, precizându-se faptul că icoanele au fost interzise în urma edictului lui Leon al-III-lea Isaurul (717-741), în anul 727. Lupta împotriva cinstirii icoanelor a durat până în lună martie a anului 843, când Împărăteasa Teodora a Bizanţului împreună cu patriarhul Metodie au convocat un Sinod la care s-a restabilit cultul sfintelor icoane şi s-au respins toate ereziile trinitare şi hristologice.

 

  Tot în pastorala se aminteşte că între icoană şi persoana zugrăvită pe ea există o legătură harică ce se realizează prin sfinţirea icoanei, adică o legătură duhovnicească între icoană şi Hristos sau între icoană şi sfinţii Lui, făcând-o astfel vrednică de cinstire, aşa cum ne învaţă Sfântul Ioan Damaschin care zice că: „Dacă nu te închini icoanei nu te închini nici Fiului lui Dumnezeu, care este icoană vie a nevăzutului Dumnezeu şi chip cu totul asemenea”. De asemenea, Sfântul Ioan Damaschin ne mai spune că „Fiul este icoana Tatălui, iar Duhul icoana Fiului, prin care Hristos, locuind în om, dă acestuia asemănarea cu Dumnezeu”.

  În această Duminică, care marchează biruinţa dreptei credinţe, Sfânta Biserică „Acoperământul Maicii Domnului” din noul cartier bucureştean „Brâncuşi” a fost plină de credincioşi, fiind prezenţi la slujbă, în special, foarte mulţi tineri care au venit cu nădejdea ca Dumnezeu va păstra în ei chipul Său preasfânt.

WRITTEN BY: Constantin

No comments yet.

Leave a reply

Reset all fields