Centrul Social Multifuncțional Sf. Andrei

Centrul Social Multifuncțional Sf. Andrei

“Centrul Social Multifuncțional Sf. Andrei” este rezultatul parteneriatului dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Biserica Ortodoxa Sf. Andrei.

“Centrul Social Multifunctional Sf.Andrei” este un centru de zi cu caracter social la nivelul comunităţii locale care îşi propune susţinerea familiilor defavorizate din sectorul 6 prin acordarea unui ajutor în ceea ce priveşte integrarea preşcolară a copiilor din aceste familii, în scopul prevenirii abandonului timpuriu al şcolii.

Centrul ofera îngrijire de zi la standarde profesionale adecvate, servicii recreative, educative, de îngrijire, hrană şi supraveghere pe timp de zi pentru preşcolari .

Proiectul promovează solidaritatea comunitară în scopul valorizării copilului şi a copilăriei incluzând în serviciul tip gradiniţă, copii din familii defavorizate. Programul se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani care nu frecventează programul grădiniţelor de stat sau al grădiniţelor particulare fie din cauza numărului limitat de locuri, fie din motivul imposibilităţii de a plăti o taxă.

Oferta educaţională a Centrului Social Multifunctional Sf. Andrei respectă programa Ministerului Educaţiei Nationale, desfăşurând activităţi instructiv-educative şi de socializare în vederea dezvoltării potenţialului fizic, intelectual, spiritual şi psiho-social al copilului cu scopul realizării unei educaţii temeinice şi a unei adaptări ulterioare cu succes la cerinţele scolare. În plus, se urmăreşte dezvoltarea vocaţională şi socială a copiilor prin realizarea de activităţi opţionale şi extracurriculare care vin în sprijinul descoperirii şi dezvoltării aptitudinilor şi talentelor copiilor. În cadrul centrului pe lângă activitățile specifice grădiniței copiii, în cadrul opționalelor, copiii beneficiază de lecții de Religie Ortodoxa.

Activitatea Centrului Social Multifuncţional Sf. Andrei este structurată, în funcţie de vârsta copiilor. Fiecare grupă de copii îşi va desfăşura activitatea zilnică într-o sală de clasă amenajată în funcţie de vârsta, profil, tematica proiectelor în desfăşurare. Sălile de joacă au un rol multifuncţional (spaţiu de joacă/dormitor), fiind amenajate într-un spatiu plăcut şi dotate corespunzător pentru perioada de odihnă a copiilor (mobilier ergonomic, frumos colorat adaptat nevoilor copiilor şi nivelului de dezvoltare). Sala de activitati festive – ofera un spatiu generos unde se desfasoara serbarile, activitatile festive,vizionari de teatru, filme, desene etc. Starea de sănătate a copiiilor este supravegheată permanent de echipa medicală a centrului.

Şef Centru – Iuliana Corneanu

Adresa: Aleea Parva, Nr. 1B, Sector6, Bucureşti
Tel./fax: 0314382390
E – mail: multifunctionalsfandrei@dgaspc6.com