Centrul de zi “Sfinții Împărați Constantin și Elena”

Centrul de zi “Sfinții Împărați Constantin și Elena”

Proiectul Centrul de zi “Sfinții Împărați Constantin și Elena” este rezultatul parteneriatului dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Parohia „Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Ioan Rusu”
,,Centrul de zi Sfinții Împărați Constantin și Elena” este un centru de zi cu caracter social la nivelul comunităţii locale care îşi propune susţinerea familiilor din sectorul 6 prin acordarea unui ajutor în ceea ce priveşte integrarea preşcolară a copiilor.

Centrul de zi “Sfinții Împărați Constantin și Elena” ofere îngrijire de zi la standarde profesionale adecvate, servicii recreative, de îngrijire, hrană şi supraveghere pe timp de zi pentru preşcolari.

Proiectul promovează solidaritatea comunitară în valorizarea copilului şi a copilăriei incluzând în serviciul tip gradiniţă copii. Programul se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 3 si 7 ani care nu frecventează programul grădiniţelor de stat sau al grădiniţelor particulare fie din cauza numărului limitat de locuri, fie din motivul imposibilităţii de a plăti o taxă.
Programul educaţional al Centrului de zi “Sfinții Împărați Constantin și Elena” respectă programa Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului şi este completat cu activităţi opţionale şi extracurriculare.

Activitatea Centrului de zi “Sfinții Împărați Constantin și Elena” este structurată, în funcţie de vârsta copiilor astfel:
• grupa mică (3 si 4 ani)
• grupa mijlocie (4 si 5 ani)
• grupa mare (5 si 6 ani)

La Centrul de zi “Sfinții Împărați Constantin și Elena” copiii beneficiază într-un spaţiu modern de:

• Săli de clasă;
• Săli de joacă/dormitoare;
• Cabinet medical;
• Cabinet de psihologie;
• Sală de masă;
• Loc de joacă.

Program zilnic:

• program prelungit: între orele 07:00-18:00, (include micul dejun, două gustari şi prânzul).
Meniul zilnic al copiilor este bogat în substanţe nutritive şi vitamine care să le dea energie pe parcursul întregii zile conform normelor în vigoare. De asemenea, programul prelungit include timpul de somn.

Alte activităţi

• asigurarea unui prânz si gustări,
• testare psihologică în vederea optimizării ritmului de dezvoltare a personalităţii;
• la sfârşitul fiecărei săptămâni, părinţii primesc informaţii despre activităţile desfăşurate în săptămâna respectivă,
• suport financiar şi material (alimente, rechizite) pentru copil,
• activităţi de recreere – socializare: plimbări în parc, vizite la muzee, Circ, Grădina zoologică, Grădina Botanică, vizionare de spectacole, teatru, participare la târguri, festivaluri sau expoziţii pentru copii, vizite la mănăstiri și biserici reprezentative din București și din împrejurimi, participarea la slujbe religioase, organizarea de serbări în cadrul parohiei și împărtășirea copiilor la slujbele oficiate în cadrul parohiei.
În cadrul centrului de zi, copiii preşcolari vor servi şi masa, după cum urmează:
• În situaţia frecventării centrului de zi – program prelungit, cuprins în intervalul orar 08.00 -18.00, copiii vor servi micul dejun, două gustări şi prânzul.
• Copiii din cadrul centrului de zi cu program prelungit vor beneficia de un meniu bogat în substanţe nutritive şi vitamine care să le dea energie pe parcursul întregii zile. De asemenea, preşcolarii din cadrul programului prelungit vor beneficia şi de program de somn.

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

Înscrierea beneficiarilor în programul Centrul de zi “Sfinții Împărați Constantin și Elena” se va realiza printr-o cerere înaintată către Centrul de zi “Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Str.Ialomiței, Nr. 52, Sector 6, Bucureşti (Tel: 0733. 520.440, gradinitaconstantinsielena@yahoo.com) cu avizul parohiei la care se ataşează dosarul social al cazului. Acest dosar va conţine în mod obligatoriu:

• Fişa de înscriere
• Cerere tip
• Certificat naştere copil – original şi copie
• Fişa medicală copil
• Adeverinţe medicale – ambii părinţi
• BI/CI – originale pentru ambii părinţi
• Adeverinţe de venit – ambii părinţi
• Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere
• Alte documente, după caz.
Date de contact:

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Bucureşti
Adresa: Str. Cernişoara nr. 38-40,
Telefon : 021 745 72 37,
E-mail: office@dgaspc6.com

Centrul de zi “Sfinții Împărați Constantin și Elena
Adresa: Str. Ialomiței nr. 52, Sector 6, Bucureşti
Telefon: 0733.520.440
Program: Luni – Vineri: 08.00 – 16.30
E-mail: constantinsielena6@dgaspc6.com