“Actele necesare înscrierii la examenul de Capacitate Preoţească”